El passat 28 de març de 2022, es va estrenar a Manises el documental Cartes Robades. Dirigit per Salvador Dolz i produït per Rosa Brines, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manises i la Fundació Moviment Ciutadà.
Ara ho pots veure íntegre en el nostre canal de YouTube.

Doncs estan ací perquè Franco va guanyar la guerra.

I no van arribar a la seua destinació perquè així ho van decidir els falangistes que per dret de victòrica i conquista es van adjudicar el poder de controlar la vida dels ciuitadans en totes les seues facetes.

A Manises, a més de tots els ressorts de poder, “van gestionar” l’administració de correus, confiscant les cartes que els va donar la gana, sense cap mirament cap als sentiments de les persones, perquè, com podrem veure, només contenen sentiments.

I les tenim ací,m perquè per desídia o peresa no van ser destruïdes i unn ciutadà compromés per la democràcia , va anar recuperant poc a poc el que va poder i ho va donar a la biblioteca pública Pere Ibarra d’EFlx per a la seua conservació. Aquest fons documental està a la disposició de qualsevol estudiós que ho necessite.

En la vida quasi res és simple, o senzill i inclús menys ho va ser per als que van remetre aquestes cartes des d’on aquell maleït 1939 la història els deixà en sort.

Els seus pare, les seues germanes, els seus amics i les seues novies van estar esperant un carter que no arribaria mal.

Amb aquestes cartes recuperades, recorrem un camí de memòria i aprenentatge.