PROJECTE: Procés participatiu davant l’elaboració del nou PGE de Manises
Objectiu:
Conèixer, quals són les demandes i necessitats de la població en matèria de disseny urbanístic futur de Manises, i quals són les solucions òptimes per a aplicar aquestes, comptant amb la ciutadania.
Desenvolupament:
1.- Detecció de demandes i necessitats ciutadanes
Existeixen instruments d’obtenció de dades estadístiques, molt precisos, que permeten posteriorment fer un bon diagnòstic de la realitat social.
Aquesta proposta planteja la realització d’una enquesta de preguntes obertes (dissenyada sobre la base d’entrevistes a informadors clau: líders veïnals, professionals del camp social…), amb entrevistes a població representativa (per sexes, edats, barriades), en número de 400, realitzades de manera aleatòria al carrer, amb l’objectiu de recollir demandes i necessitats ciutadanes
2.- Informació a la població de les dades estadístiques obtingudes en l’estudi.
Fer-ho de manera sintètica, concreta, en llenguatge audiovisual. Elaborar material comunicatiu. Fer difusió d’aquest, especialment entre els sectors de la població afectats i entre els més motivats socialment amb aquells temes que hagin aparegut com més destacables.
3.- Completar l’anàlisi de la realitat i buscar solucions als problemes, implicant la ciutadania Donar respostes a les necessitats i demandes detectades comptant amb la ciutadania en la cerca i aplicació de solucions. Això ens porta a la necessitat de tenir processos de deliberació participativa: debats ciutadans entorn dels resultats de l’estudi realitzat.
Fer-ho buscant realitzar una anàlisi de la realitat amb la màxima implicació de diferents sectors socials és el que possibilitarà obtenir una major quantitat de propostes, de major qualitat i prospecció.
L’objectiu no ha de ser que en els debats participe un nombre elevat de persones. Serà més productiu un nodrit grup de ciutadania representativa (que no representant), dels sectors afectats, així com de professionals, tècnics, especialistes, líders d’organitzacions socials, segons els temes que hagin aparegut com destacats en l’estudi.
Així serà necessari realitzar una primera fase de debat digital entorn dels diferents temes que s’obtinguin com els més destacats després de l’enquesta, que servisca de previ al debat presencial en el qual puguen participar:
• les persones que ho desitgen que ja ho hagen fet en el debat digital
• persones que, després d’accedir als materials comunicatius, desitgen debatre’ls
• liders d’organitzacions socials.
• professionals, tècnics, especialistes.
• polítics municipals.
El debat es realitzaria amb una rigorosa metodologia que evite les intervencions-teràpia i que permeten l’avanç ràpid en l’aparició de proposta i en la valoració d’aquestes, i per tant a arribar a conclusions. És recomanable que, físicament, els debats no tinguen lloc en l’edifici de l’ajuntament, i que la possible participació de representants de ciutadania organitzada, o de polítics, quede clar que és a títol individual.
En cas que les conclusions incloguen la necessitat d’optar entre diverses via de satisfacció de les demandes i necessitats detectades, podria realitzar-se alguna consulta estadística (enquesta) o directa (consulta ciutadana als
directament afectats)
Debats
Els debats es dividiran en 3, segons la importància dels temes sorgits en les enquestes. Sent aquests 3:
Dissabte 2 d’abril de 2022
1. URBANISME PER A L’OCI I (espais oberts de socialització, cultura, esports i espais per a esdeveniments massius)
Dissabte 30 d’abril de 2022
2. URBANISME PER A L’OCI II (oci de consum, comerç, imatge física del municipi ) I LA MOBILITAT
Dissabte 28 de maig de 2022
3. URBANISME PER A LA MILLORA SOCIAL (habitatge, ocupació, educació, sanitat, dependència) I PER A LA SEGURETAT

Vídeos PGE